Om Papua Ny-Guinea

Papua Ny-Guinea ligger i Oseania, nord for Australia og øst for Indonesia. Landet har ca 7 millioner innbyggere og er omtrent like stort som Sverige i overflate. Det er et av de minst utviklede landene i verden der 84% av befolkningen bor på landsbygda og mange lever isolert fra omverdenen. [1] Landet er delvis veldig uframkommelig og de lider av dårlig infrastruktur. For å kunne komme seg mellom de forskjellige store byene er man avhengig av båt eller fly. Gjennomsnittsalderen i Papua Ny-Guinea er 62.8 år, 25% dør før de blir 40 år og landet er rangert på bunnen av FNs utviklingindeks (HDI) i Øst-Asia og Stillehavet. [2]

Delvis på grunn av de geografiske utfordringene og sein utvikling i landet har de fremdeles over 800 levende språk i dag. De er så annerledes at to nabolandsbyer kan snakke like forskjellig som norsk er fra fransk. Det er omtrent 12% av verdens levende språk og mange har under 1000 talende. Det seier seg nesten sjøl då at PNG har ein unik og mangfoldig kultur. Mange stammer lever fremdeles i pakt med naturen og har beholdt sin kultur i tusenvis av år. Ein aen naturlig slutning fra et så vidspredt spekter av mennesker er at konflikter oppstår. Mange stammesamfunn har levd i konflikt i tusenvis av år, og innførsel av moderne våpen samt moderne urbanisering har bare økt problemene. [1]

På grunn av den vanskelige geografien og den dårlige infrastrukturen er ikkje medisinske tjenester vanlig på landsbygda. Nåke vi tar for gitt her i vår vestlige verden, som vaksinering og tannleger, er ukjent for mange i PNG. Det finnes bare 0.06 leger per 1000 innbyggere! [1] I tillegg er det mangel på undervisning og mange sjukdommer kan enkelt forhindres ved enkel opplæring i hygiene.

YWAM Ships er ein av få helseaktører langs kysten av Papua Ny-Guinea som tilbyr helsetjenester for mange mennesker. Som ein naturlig konsekvens av denne samlende effekten driver óg YWAM med forsonende arbeid mellom landsbyer og folkegrupper.

Vann og sanitær

WHO i samarbeid med UNICEF har ein stor database angående vann, sanitær og hygiene (WASH). For Papua Ny-Guinea er det ennå ikkje samla inn nok data for å kunne kartlegge hygieniske forhold, og heller ikkje kartlegging av forskjeller mellom rik og fattig eksisterer, men de dataene som finnes for vann og sanitær er nedslående. [3] Kun 30% av innbyggerene på distriktene har tilgang på reint drikkevann, og landet har den desidert høyeste andelen av drikkevann fra overflatevann. [4, fig 51] Dette er den verste formen for drikkevann ettersom ekskrementer fra mennesker og dyr fører med seg farlige vannbårene sykdommer som diaré, tyfoidfeber og hepatitt A. Risikofaren for vannbåren smitte er svært høy. [1] Det er spesielt stor fare på grunn av de dårlige sanitære forholdene i landet.

 

[1] CIA, The World Factbook 

[2] UN, Human Development Reports

[3] WHO and UNICEF, WASH

[4] WASH report, Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2017 update and SDG baselines

English EN Norwegian NO