Om YWAM Ships

YWAM Medical Ships er et sårt trengende tilbud til befolkningen i PNG. Å bruke båter for å komme til landsbyer er den absolutt eineste løsningen for helsetjenester på disse stedene. På grunn av krevende geografi i landet og dårlig infrastruktur lever mange mennesker isolert fra omverdenen (les meir her). Med frivillige medisinske spesialister ombord leverer de helsetjenester og helsemateriell til mennesker i nød. YWAM Medical Ships begynte sitt arbeid i Papua Ny-Guinea tilbake i 2010. Med invitasjon fra selve Statsministeren i PNG kunne YWAM Australia begynne helsefremmende arbeid langs sørkysten der hjelp var mest trengende.

Flåten til YWAM Medical Ships består i dag av tre båter. MV Pacific Link startet dette arbeidet i 2010. Dette er ein tidligere japansk fiskebåt på 37 meter med kapasitet til 50 mannskap. I 2014 utvida YWAM Australia arbeidet i PNG med ein ny og større båt, MV YWAM PNG. Den er et tidligere cruiseskip katamaran på 60 meter og har plass til over 100 frivillige. Etter YWAM PNG blei introdusert gjekk driften av Pacific Link over YWAM Ships i Kona, Hawaii.

UiO Norges involvering i Papua Ny-Guinea

Tilbake i 2015 begynte reisen for UiO Norge som i dag har ført til MV YWAM Liberty som det nyeste tilskuddet i flåten i Papua Ny-Guinea. Liberty blei kjøpt av UiO Norge, i samarbeid med YWAM Ships i Kona. Båten er 65 meter lang og var tidligere et forskningsskip i Antarktis. Båten hadde sin jomfrutur til PNG sommeren 2017 og er nå inne i sin 5-års klassifisering. Målet med den nye båten er å øke kapasiteten til helsetjenester i landet, og med skipscontainere er visjonen å kunne utvikle mini-klinikker andre steder i verden som kan fraktes til skipet.

Å ha store båter for å drive helsearbeid i Papua Ny-Guinea er utrolig givende, men disse båtene er ikkje gratis. YWAM som organisasjon er fullstendig avhengig av støtte fra alle slags støttespillere. Ta gjerne ein kikk på ywamships.no og vurder å ta del i støtten for MV YWAM Liberty og det viktige arbeidet som gjøres.

English EN Norwegian NO